Małe firmy i księgowość

Małe firmy i księgowość - Mts2008.plMałe firmy i księgowość? Podatnik rejestrując działalność gospodarczą musi wskazać gdzie będzie przechowywana dokumentacja rachunkowa. Jeżeli podatnik sporządza księgowość na własną odpowiedzialność, wypełniając formularz CEIDG-1 może pozostawić puste pole lub uzupełnić je danymi przedsiębiorstwa. Jeżeli księgowość wykonywać będzie biuro księgowe, informacje o tym do okresu 7 dni muszą zostać zaktualizowane. Rachunkowość dla mikro przedsiębiorstw da się rozliczać się na jeden ze sposobów: w oparciu kartę podatkową, księgę przychodów i rozchodów albo ryczałt ewidencjonowany.

Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów, czyli ewidencja księgową według wykazanych dokumentów księgowych – najczęściej faktur i rachunków. W takim wypadku magazynuje się materiały z przychodami i wydatkami przedsiębiorstwa. Płatnik w zakresie rozliczeń może skorzystać z formy opodatkowania na zasadach ogólnych lub podatku liniowego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dla tych możliwości proponowane są inne stawki podatkowe, a także sposób wykonywania obliczeń. Jest to prosta forma rozliczania oraz nie wymaga sporo czasu.

Według ryczałtu ewidencjonowanego

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczonym sposobem sporządzania ewidencji księgowej. Kluczowym czynnikiem rozliczenia podatkowego jest dochód jaki firma wygenerowała, bez brania pod uwagę kosztów. Do podsumowanego przychodu nałożona jest stawka podatkowa. Przeprowadzenie rozliczeń podatku w taki sposób można w momencie, kiedy prowadzi się samodzielną działalność gospodarczą jak również działalność gospodarczą w formie spółki. W tym wypadku określony jest limit przychodów 250,000 tys. euro. Jednak należy zapamiętać, że wobec spółki w limit wchodzić będzie przychód wspólny partnerów biznesowych. Przychody z samodzielnej działalności i spółki nie są dodawane.

Karta podatkowa

Przedsiębiorca przeprowadzając rozliczenie takim sposobem nie musi prowadzić księgowości, nie jest zobowiązany do opłacania zaliczek na podatek dochodowy, nie jest również zmuszony, aprzez złożyć zeznanie podatkowe. Jest zmuszony natomiast zatrzymywać kopie faktur oraz rachunków w kolejności numerów. Dokumenty przechowuje się w przeciągu pięciu lat podatkowych – od końcówki roku w którym wydano fakturę lub rachunek. Przedsiębiorca musi posiadać i uzupełniać książkę ewidencji zatrudnienia. Płatnik płaci stałą kwotę podatku każdego miesiąca. Miesięczny podatek zostaje podany według ustaleń naczelnika urzędu skarbowego. Na kwotę podatku wpływa liczba mieszkańców w miejscu prowadzenia firmy, liczba pracowników jak również charakter firmy. Karta podatkowa jest dogodnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw zatrudniających małą liczbę pracowników.