Obrabianie metali

Obróbka metali jest to ciąg procesów, które mają nadać konkretny kształt. Proces kształtowania jest doprowadzany do skutku po uprzednim doprecyzowaniu parametrów. Spośród używanych technologii wyróżnić można obróbkę: cieplno-chemiczną, mechaniczną, skrawaniem, plastyczną lub chemiczną. Poza kształtu, ingeruje się także we właściwości fizyczne i chemiczne danego surowca.

Obróbka plastyczna

Obróbka metali - Mts-2008.plKucie – tego rodzaju obróbki metalu polegają na zmianie kształtu wykonując uderzenia, zgniatanie lub nacisk. Obróbka kuciem przebiega w sposób mechaniczny lub ręczny – na zimno albo ciepło. Kucie mechaniczne odprzezwa się na młotkach, prasach lub kuźniarkach.

Gięcie – tego typu obróbki metalu, mają na celu doprowadzenie do wytyczonego kształtu wykonując zaginanie, wyginanie albo zwijanie. Gięcie jest wykonywane w momencie zmiany temperatury materiału – na zimno lub ciepło. Wymiary poprzeczne są zachowane.

Ciągnienie – tego typu obróbki metalu, mają na celu doprowadzenie do specyficznego kształtu poprzez stopniowe zmniejszanie się przekroju poprzecznego i jednocześnie wydłużeniu tworzywa. Ten sposób obróbki przebiega na ciepło lub zimno. Przykładem użycia takiej obróbki jest drut, pręt lub rura.

Tłoczenie – obróbka metalu polega na przekształceniu kształtu poprzez kształtowanie, cięcie lub łączenie. Ten sposób obróbki przebiega na ciepło albo zimno. Tłoczeniu ulega tworzywa o niedużej grubości.

Walcowanie – tego typu obróbki metalu polegają na przemianie kształtu wykonując nacisk wywierany między: walcami, rolkami lub tarczkami. Jest także sposobność, aprzez narzędzie płaskie przemieszczało się w stosunku do siebie nadając kształt dla tworzywa. Walcowanie przebiega na zimno, ciepło lub gorąco. Walcowaniu mogą ulec na przykład takie materiały jak pręty, blachy lub kształtowniki.

Obróbka skrawaniem

Toczenie – obrabianie metalu, którego celem jest doprowadzenie do wytyczonego kształtu tworzywa nadając mu ruch obrotowy, a narzędzie jest wprowadzone w ruch liniowy. Materiał podczas obracania się styka się z nożem tokarskim, który metodą skrawania nadaje kształt kulisty, walcowaty albo stożkowaty. Toczenie przebiega: wewnętrznie, zewnętrznie, poprzecznie, obwiedniowo, kopiowo albo wzdłużnie.

Frezowanie – tego typu obróbki metalu polegają na zmianie kształtu poprzez wieloostrzowe narzędzie. Narzędzie obrabiarki – inaczej frezarki wykonuje ruch obrotowy – obwodowy lub czołowy. Tworzywo doprowadzone do obrabiania wprawione jest ruch posuwowy – współbieżnie lub przeciwbieżnie w zależności od ustawienia osi obrotu ostrza. Może zdarzyć się tak, że ostrze oprócz ruchu obrotowego, będzie wykonywało ruch posuwowy, a materiał zostanie usytuowany statycznie.

Szlifowanie – ta metoda obróbki polega na zdzieraniu metalu o niedużej ilości materiału za pomocą narzędzi ściernych – takich jak ściernica. Rozmiar ścieranego materiału jest zależny od: wielkości, ziarnistości, twardości ściernicy jak również rodzaju. Do produkcji ściernic najczęściej użyty jest: węglik boru, węglik krzemu, diament jak również korund. Najczęściej szlifowanie ma zastosowanie w obróbce przedmiotów stworzonych z hartowanej stali, ale każdy inny przedmiot z metalu może zostać poddany pod tę metodę obróbki.

Obróbka metali – http://frezstal.pl