Problem rynku pracy w Polsce

Rynek pracy w Polsce - Mts2008.plRynek pracy w Polsce uzależniony jest od postępu techniki oraz technologii. Kolejnym ważnym punktem jest bezrobocie. Stopa bezrobocia waha się w przedziale od 3 do 4 procent. Co jest naturalne wobec każdej gospodarki. Pocieszającą wiadomością jest liczba ludzi w wieku produkcyjnym – uległa wzrostowi. Osób które mają zatrudnienie i starają się zdoprzezć zatrudnienie jest w przybliżeniu 75%. Na rynku stale brakuje specjalistów. Brak specjalistów wynika z wyjazdów i zatrudnień w innych krajach albo zprzeztniej konkurencji. Pracodawca w większości przypadków daje zatrudnienie innym pracownikom, jeżeli wypracowany zysk pojedynczej osoprzez będzie pokrywał koszty podjęcia współpracy z drugą osobą.

Zmiana pracy i szukanie pracy za granicą

Liczba oprzezwateli zmieniających pracę się pomniejszyła. Większość Polaków zmienia pracę w przeciągu sześciu miesięcy od momentu zatrudnienia. Zdarza się, że nawet dwa razy w roku. Takie decyzje wybierają najczęściej młode osoprzez ze względu na poczucie swojej wartości. Czasami powodem zmiany pracy jest zatrudnianie pracowników, którzy nie mają potrzebnych kwalifikacji na stanowisko. Zamiast rozwijać się zawodowo muszą uczyć się czegoś nowego. Zajmuje to więcej czasu i wymaga specjalnego przygotowania. Na przykład na studiach podyplomowych uzupełniających kwalifikacje albo stażu. Powracając do głównego zawodu prawdopodobnie zasinieje wymóg powtórki materiału. W takich okolicznościach zostaje decyzja, którą trzeba podjąć – czy zapoczątkować pracę od standardów, które już się osiągnęło? Czy pozostać na stanowisku i wyczekiwać awansu? Po wieloletnim zatrudnieniu, część ludzi utwierdza się w przekonaniu, że w takim przypadku lepiej szukać pracy za granicą i to bez znajomości języka. Wyjazdy za granicę kraju? Ma to sens, jeżeli jest zapotrzebowanie na określony zawód w za granicą. W dodatku wzrost płac minimalnych w krajach UE czynie je bardziej atrakcyjnym wyborem.

Problemy z szarą strefą

Za nieoficjalne zatrudnienia grożą kary, jednakże przedsiębiorcy i tak ryzykują. Napływ imigrantów, którzy przyjechali do kraju próbując odnaleźć pracę się zwiększył. Wraz z dobrze prosperującą gospodarką większość obcokrajowców liczy na dobre stanowisko i zatrudnienie na dłuższy okres czasu. Jeżeli jednak zdarzy się okazja do ekstra wynagrodzenia z pominięciem urzędu skarbowego, zysk osiągnięty w krótkim okresie czasu będzie dwukrotnie albo trzykrotnie większy. A w krajach, gdzie płace są niewielkie, taki zarobek skłania do ryzyka. Rynek pracy w Polsce traci skuteczność na rzecz nielegalnej działalności osób unikających odpowiedzialności w stosunku do organu skarbowego.